วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

New Curtain In Koh Samui

New Curtain In Koh Samui
ผ้าม่านหลากสี สวยงาม ทำด้วยผ้า Dim Out กันแสง UV 80% เหมาะสำหรับการพักผ่อน

ผ้าม่าน โดย atcurtain


วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เปลี่ยนผ้าม่านใหม่

เปลี่ยนผ้าม่านใหม่ที่ Coconut River Koh Samui Thailand


วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

Samui Curtains

.These curtains are a pale creamy beige color, not unlike the creamy froth you might find on a late. I’m very much a coffee person and quite like that the walls in our bedroom are painted an earthy coffee color. When choosing the window dressing, we wanted something a bit more traditional that would go with our home’s more traditional antique style furnishings and would block out more light at night

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Wooden Blinds + Curtain

Wooden Blinds + Curtain Koh Samui Thailand

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Rail Teak Wood With Cotton 100%

Rail Teak Wood With Cotton 100%

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Teeparatpittaya School ( Curtains )

Teeparatpittaya School ( Curtains )


This is a great product. The color is very attractive and it is very well made.
 I love the color the design the thickness the length and the weight of them great looking curtains..


วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Bamboo Roll-Up Blind

Bamboo Roll-Up Blind I was initially looking at classic wooden slat blinds, but they're hard to find at a good price, so I decided to try the roll-up style. This blind is a great color and looks good in the window. The string mechanism was initially slightly tricky, but it's worked perfectly since I installed it. Speaking of which, installation was very easy.Overall, I think these blinds are great for adding a bit of style (definitely nicer than the white plastic venetians), without breaking the bank.
Okay, so I am a frugal woman and can't stand spending money on a product that I can't modify. That said, I had three 30"X23" windows in my laundry room/daylight basement that needed something other than the drapes already there. I rolled out all seventy-two inches of the blinds, marked it in thirds, superglued and then stapled the cords so the slats wouldn't unravel, and then made two cuts with a razor blade. Now I have all three windows with blinds--three for the price of one deal. Yes, I know, I'm a cheap woman. But it worked; you can't tell it's been modified; and it even adds some interior and exterior appeal to a room that usually is just for function. Yay me.